Uw markt verandert !

Snelle loonkostenstijging, toenemende concurrentie en steeds meer 'zappende' klanten trekken een zware wissel op uw ondernemerschap. Succes in uw vakgebied zal, naast vakmanschap, creativiteit en commercieel talent steeds meer bepaald worden door kostenbeheersing, management en goed inzicht in de financiele kengetallen. Veranderen moet. Maar hoe?

Voor de kapperswereld heeft de B&F-groep daarvoor het Salon Profijtplan ontwikkeld!

Wij bieden aan u aan:

  • Uitgebreide analysering van uw salon middels de door u gebruikte salonsoftware
  • Persoonlijke toelichting door één van onze bedrijfsadviseurs
  • Winstgarantie
  • Een compleet draaiboek voor een hoger rendement
  • Kant en klare acties

Het Salon Profijtplan wordt in drie varianten aangeboden:

Basic
Tweemaal per jaar wordt u bezocht door één van onze bedrijfsadviseurs, welke met u het verloop van een halfjaar gaat bespreken. Dit gebeurt aan de hand van een zeer uitgebreide rapportage.
Tijdens een dergelijke sessie kunt u de ervaring van de bedrijfsadviseur als klankbord gebruiken bij het nemen van beslissingen, welke gericht zijn op het behalen van een hoger rendement.

Professional
Dit pakket is gelijk aan het BASIC pakket, met dien verstande dat de intensiteit verhoogd wordt naar viermaal per jaar. Dit heeft als voordeel dat u nog sneller kunt inspelen op de actuele situatie in uw salon.

Filiaal
Tweemaal per jaar wordt met het hoofdkantoor de ontwikkeling per filiaal besproken om vervolgens een adviserende rol te vervullen in het (door)ontwikkelen van beleid.
Tweemaal per jaar wordt in een sessie met alle filiaalhouders tesamen de cijfers besproken met als doel van elkaar te leren en een aantal punten op filiaalniveau aan te scherpen.resultaat bedrijfsanalyse