Training en opleiding

Opleidingen en Seminars

Informatie wordt steeds belangrijker naarmate de concurrentie toeneemt. Ook u, net als in de meeste andere retailbranches, komt als zelfstandig opticien terecht in een verdringingsmarkt. Het is dus van wezenlijk belang dat u uw optieksoftware gebruikt als een marketinginstrument. Om volledig gebruik te kunnen maken van Apollo is het belangrijk dat uw systeem goed staat ingesteld en dat u weet hoe u er mee om moet gaan.

Daarnaast kan het juiste gebruik van Apollo u ook een belangrijk effciency/kostenvoordeel opleveren. Zo is het vaak zo dat met behulp van Apollo bepaalde veelvoorkomende logistieke problemen kunnen worden opgelost, of de nodige arbeidsuren kunnen worden bespaard.

Omdat B&F onmogelijk alle honderden optiekzaken op locatie kan begeleiden, maar u wel het maximale uit het optiekprogramma Apollo wil laten halen, hebben we diverse cursussen ontwikkeld. Onderstaand vindt u kort weergegeven welke cursussen dit jaar plaats vinden. De locatie van een cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers per regio. We proberen zo veel mogelijk de cursus regionaal te organiseren. Indien de spreiding van de deelnemers erg groot is zal worden uitgeweken naar Eemnes of Bunnik.

 

 • Mailen met Apollo
  Een praktische cursus waarin u stapsgewijs door de mailingmodule van het optiekpakket Apollo wordt geloodst. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de koppeling met Word en de aanvullende mogelijkheden in Word.
  Cursustijd van 10.00 uur tot 16.30 uur
  Lunch en cursusmateriaal inbegrepen
  Minimaal 4 en Maximaal 8 deelnemers per cursus
 • Apollo Beheer
  U kunt het optiekprogramma Apollo instellen (configureren) zoals u het wilt gebruiken. In deze cursus leert u hoe u het administratie-programma van Apollo kunt gebruiken. In deze cursus leert u Apollo maximaal benutten.
  Cursustijd van 10.00 uur tot 16.30 uur
  Lunch en cursusmateriaal inbegrepen
  Minimaal 4 en Maximaal 8 deelnemers per cursus
 • Contactlenzen Seminar
  De optieksoftware Apollo biedt diverse mogelijkheden om met uw contactlenslogistiek om te gaan. In dit seminar laat B&F u de mogelijkheden zien. Ook kunt u zelf uitgebreid aan bod komen zodat u uw eigen ervaring kan delen met uw collega's. Doel is het vergroten van de kennis en het uitwisselen van informatie‚ om hiermee de mogelijkheden van Apollo verder te benutten.
  Cursustijd van 13.00 uur tot 17.30 uur
  Minimaal 4 en Maximaal 8 deelnemers per seminar
 • Apollo Financieel Beheer
  Deze cursus is voor ondernemers, filiaalleiders en financieel verantwoordelijken binnen een optiekzaak. U krijgt inzicht in het inrichten van het kassasysteem, het gebruik van op rekening, het afboeken en de wijze waarop financiële informatie wordt weggeschreven en kan worden opgevraagd. Ook wordt er aandacht besteed aan de fiscale aspecten van het gebruik van een kassasysteem. Verder wordt er gekeken naar voorraadbeheer, inventariseren en incasso's.
  Cursustijd van 10.00 uur tot 16.30 uur
  Lunch en cursusmateriaal inbegrepen
  Minimaal 4 en Maximaal 8 deelnemers per cursus